تبلیغات
به اطلاع میرساند که سایت بچه های دانشگاه آزاد واحدشهرری به دلیل دسترسی دانشجویان به امکانات بیشتر به این آدرس انتقال یافت

                                                             www.shahrereyuni.vcp.ir


همه دختر پسرای دانشگاه برای تبادل اطلاعات و جزوات و سوالات خودشون و همچنین دانشجویان ورودی جدید زین پس به این آدرس مراجعه نمایید
دانشگاه ازاد شهر ری واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری شهر ری انتخاب واحد ثبت نام ورودی جدید ترم بالایی  جدول زمان بندی ثبت نام پرسش و پاسخ به دانشجویان


به اطلاع میرساند که سایت بچه های دانشگاه آزاد واحدشهرری به دلیل دسترسی دانشجویان به امکانات بیشتر به این آدرس انتقال یافت

                                                             www.shahrereyuni.vcp.ir


همه دختر پسرای دانشگاه برای تبادل اطلاعات و جزوات و سوالات خودشون و همچنین دانشجویان ورودی جدید زین پس به این آدرس مراجعه نمایید
دانشگاه ازاد شهر ری واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری شهر ری انتخاب واحد ثبت نام ورودی جدید ترم بالایی  جدول زمان بندی ثبت نام پرسش و پاسخ به دانشجویان